การอบรมเชิงปฎิบัติการ พยาบาลโภชนบำบัด ครั้งที่ 4

 announce Training Schedule for Nutrition Therapists

ดาวน์โหลด
 - กำหนดการอบรม (อัพเดท 17/3/2560)
 - ใบสมัครลงทะเบียน (อัพเดท 17/3/2560)

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conferencepub/info/register.php?conid=16

กาหนดการประชุมวิชาการ SPENT สัญจร ครั้งที่ 5

กาหนดการประชุมวิชาการ SPENT สัญจร ครั้งที่ 5
โดย สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 program spent sanjorn 5th

อ่านเพิ่มเติม: กาหนดการประชุมวิชาการ SPENT สัญจร ครั้งที่ 5

กำหนดการประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 6 สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

กำหนดการประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 6 สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

Program of Nutrition Review 2560 28-2-60-1

 

Program of Nutrition Review 2560 28-2-60-2

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 6...

13th Intensive Course in Pediatric Nutrition

banner Intensive course 2017

 

อ่านเพิ่มเติม: 13th Intensive Course in Pediatric Nutrition

Page 1 of 7

สมาชิก*** หมด ***
*** หมด ***
May 2017
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Baxter  BBRAUN   logo ThaiOtsuka

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND

สถานที่ตั้งสมาคมฯ : เลขที่ 315 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
E-mail : spentcenter@gmail.com โทรศัพท์ : 087-0305301

Go to top