ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ.2560 - 2561

 

1. ศ.เกียรติคุณนพ.จอมจักร จันทรสกุล ที่ปรึกษา
2. พล.อ.ท.นพ.สญชัย ศิริวรรณบุศย์ ที่ปรึกษา
3. ศ. เกียรติคุณนพ.สุรัตน์ โคมินทร์ ที่ปรึกษา
4. ศ.เกียรติคุณพญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ ที่ปรึกษา
5. พล.อ.ต.นพ.วิบูลย์ ตระกูลฮุน ที่ปรึกษา
6. ผศ.นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์ ที่ปรึกษา
7. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษา
8. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ที่ปรึกษา
9. อาจารย์รุจิรา สัมมะสุต ที่ปรึกษา
10. นางสาวศิริยา โชควิวัฒนวนิช ที่ปรึกษา

สมาชิก*** หมด ***
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Baxter  BBRAUN   logo ThaiOtsuka

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND

สถานที่ตั้งสมาคมฯ : เลขที่ 315 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
E-mail : spentcenter@gmail.com โทรศัพท์ : 087-0305301

Go to top