เครื่องหมายและวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1. ส่งเสริมวิทยาการ และแลกเปลี่ยนความรู้สาขาวิชาโภชนศาสตร์คลินิก ในหมู่สมาชิกทั้งภายในและภายนอก   ประเทศ

2.  เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการด้านโภชนศาสตร์คลินิก

3. ส่งเสริมวิชาชีพและจริยธรรมของแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด้านโภชนศาสตร์คลินิก

4.  เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์คลินิกแก่ประชาชน

5.  เสนอแนะและประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโภชนศาสตร์คลินิก

6.  ไม่เกี่ยวกับการเมือง

 

สมาชิก*** หมด ***
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Baxter  BBRAUN   logo ThaiOtsuka

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND

สถานที่ตั้งสมาคมฯ : เลขที่ 315 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
E-mail : spentcenter@gmail.com โทรศัพท์ : 087-0305301

Go to top