ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยประกวดเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

new-piktochart 25002125-resized

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มนำเสนอผลงาน
เอกสารประกอบการบรรยาย Spent สัญจร ครั้งที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร

 - PharmacotherapyDrug –Nutrient Interaction in Enteral Nutrition
 - Nutrition Screening & Assessment
 - Micronutrient Deficiencies During Nutrition Support
 - Nutrition Screening (& Assessment) with Nutrition Alert FormNutrition Form

 

 

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 - Nutrition Update

Pre-Nutrition-UPDATE-20170912-resized

 

ดาวน์โหลด: Program

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ldN0aTRND783h8z_yPA-rLkz_SB7ui8gjP3nZh0W3_WWJQ/viewform

 

ลดค่าสมัครสมาชิกเหลือ 1,000 บาท เพื่อเข้าใช้ Nutrition Assessment Program

ลดค่าสมัครสมาชิกเหลือ1,000 บาท เพื่อเข้าใช้ Nutrition Assessment Program
banner nutrition assessment program

 

 

 

การคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 ดาวน์โหลด: เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ - BMI and 30 day in hospital mortality

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัย "จอมจักร จันทรสกุล" ประจำปี 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัย“จอมจักร จันทรสกุล” ประจำปี 2560

     1. คุณวรรณพร แพเมือง

     2. คุณศุภวรรณ ขุนนางจ่า

 

 

The 18th Congress of PENSA-Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia

The 18th Congress of PENSA
Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia
Expanding Horizons in Clinical Nutrition
November 19-21, 2017
EDSA Shangri-La, Manila, Philippines

PENSA-TOPIC-FLYER-INTERNATIONAL

 

อ่านเพิ่มเติม: The 18th Congress of PENSA-Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia

กำหนดการประชุมวิชาการ SPENT สัญจร ครั้งที่ 5

ลงทะเบียนฟรี รายละเอียดเพิ่มเติมโปรด Micronutrients-006 

 

 Program-SPENT-Sanjorn-Chiangmai

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการประชุมวิชาการ SPENT สัญจร ครั้งที่ 5

13th Intensive Course in Pediatric Nutrition

banner Intensive course 2017

 

อ่านเพิ่มเติม: 13th Intensive Course in Pediatric Nutrition

การอบรมเชิงปฎิบัติการ พยาบาลโภชนบำบัด ครั้งที่ 4

 announce Training Schedule for Nutrition Therapists

ดาวน์โหลด
 - กำหนดการอบรม (อัพเดท 17/3/2560)
 - ใบสมัครลงทะเบียน (อัพเดท 17/3/2560)

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conferencepub/info/register.php?conid=16

เนื้อหาอื่นๆ...

Page 1 of 7

สมาชิก*** หมด ***
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Baxter  BBRAUN   logo ThaiOtsuka

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND

สถานที่ตั้งสมาคมฯ : เลขที่ 315 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
E-mail : spentcenter@gmail.com โทรศัพท์ : 087-0305301

Go to top