เอกสารประกอบการบรรยาย Nutrition Review ครั้งที่ 5

 

Download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่ค่ะ:

1. Drug-Nutrient Interactions
2. Nutrition Support in Non-Surgical Cancer patient
3. Techniques of Nutrition Support II 2016

 

 

 

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยประกวดเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยประกวดเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559

 

แบบ oral presentation

รางวัลที่ 1 รับการสนับสนุน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน

              ไปเสนอผลงานต่อในงาน PENSA CONGRESS

              ครั้งที่ 18 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

    รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 3,000 บาท

    รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 2,000 บาท

แบบ poster presentation

    รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 3,000 บาท

    รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 2,000 บาท

    รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : 087-030-5301

หมดเขตส่งผลงาน ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญส่งผลงานวิจัยประกวดเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 วันที่ 3-4...

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

ลงทะเบียนเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

การประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  "ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559"

 สมัครลงทะเบียนได้ที่ link นี้เลยค่ะ : Micronutrients-006

 

 unnamed

 ท่านสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่ค่ะ      Micronutrients-006

 

 

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2560-2561

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2560-2561

 

ลงทะเบียนเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

ตารางการประชุมวิชาการสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

AnnualMeeting2559Program

Download: Program

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พยาบาลโภชนบำบัด” ครั้งที่ 3

หนงสอชแจงสงงานลาชา

สมัครลงทะเบียนได้ที่ :  http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conferencepub/info/index.php?conid=10

การเปิดรับสมัครขอทุนวิจัย

การเปิดรับสมัครขอทุนวิจัย "จอมจักร จันทรสกุล" ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคมถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2559
เกณฑการรบทนวจย-ฉบบแกไข-25-ธ.ค
เกณฑการรบทนวจย-ฉบบแกไข-25-ธ.ค-2 
Downloads :
 

Page 3 of 4

สมาชิก*** หมด ***
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Baxter  BBRAUN   logo ThaiOtsuka

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND

สถานที่ตั้งสมาคมฯ : เลขที่ 315 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
E-mail : spentcenter@gmail.com โทรศัพท์ : 087-0305301

Go to top