สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ภาษาไทย | English
 • ประชุมวิชาการประจำปี 2560 “Nutrition Update”
 • การประชุมวิชาการ “Nutrition Review” ครั้งที่ 6
 • การประชุมวิชาการ SPENT สัญจร ครั้งที่ 5
 • การอบรมการนำความรู้สุ่ประชาชนประจำปี 2560 เรื่อง “กินอยู่อย่างมีความสุขกับมะเร็ง”
 • กำหนดการประชุม SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2560
 • Nutrition Assessment Program
  เว็บแอปพลิเคชันในการประเมินภาวะโภชนาการ
  แจ้งชำระเงิน
  กรุณาแจ้งการโอนเงินผ่านช่องทางนี้เท่านั้น
  สมัครสมาชิก
  เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ที่มากกว่า
  ติดต่อสอบถาม
  โทร 02-123-4567
  อีเมล Spent@gmail.com
  กิจกรรมและประชาสัมพันธ์
  การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยใหญ่
  คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ.2560.pdf แบบคัดกรองภาวะโภชนาการ new.pdf แบบประเมินภาวะโภชนาการ NAF.pdf แบบประเมินภาวะทุพโภชนาการ NT.pdf
  การประชุมวิชาการประจำปี 2560 Nutrition Update
  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ldN0aTRND783h8z_yPA-rLkz_SB7ui8gjP3nZh0W3_WWJQ/viewform
  เชิญชวน พ่อมดและแม่มด แห่งไตและโภชนศาสตร์คลินิก เข้าร่วมชุมนุมคืนวันโกลาหลแห่งเวทย์มนต์ทางวิชาการ
  เชิญชวน พ่อมดและแม่มด แห่งไตและโภชนศาสตร์คลินิก เข้าร่วมชุมนุมคืนวันโกลาหลแห่งเวทย์มนต์ทางวิชาการ 19-21 มกราคม 2561 หอคอยใบหยกชั้น 17 รีบร่ายเวทย์มนต์ลงทะเบียนทาง www.kidneypmk.com
  ขอแก้ไขคำผิดหนังสือ nutrition review
  เชิญส่งประกวดผลงานวิจัย
   แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิจัย.pdf
  เอกสารประกอบการบรรยาย spent สัญจร
  อ.ดาราพร - Drug - Nutrient Interaction in Enteral Nutrition.pdf อ.บุชชา - Nutrition Screen and Assessment.pdf อ.วีระเดช - Micronutrient deficiencies during Nutrition Support.pdf อ.สุรัตน์ - อ.สุรัตน์ -Nutrition Screening (& Assessment) with Nutrition Alert Form.pdf
  แบบประเมินภาวะโภชนาการ
  แบบประเมินภาวะโภชนาการ แนะนำโดยสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1. แบบคัดกรองภาวะโภชนาการ new.pdf 2. แบบประเมินภาวะทุพโภชนาการ NT.pdf 3. แบบประเมินภาวะโภชนาการ NAF.pdf
  ปฎิทินกิจกรรม
  2017
  Supporters